July 2018 – bcdod.com
 

Month: July 2018

ละคร แรงเงา

ละคร จากเรื่องจริง อีกหนึ่งกระแส และพัฒนาการในการสร้างละครของไทย

| Comments Off on ละคร จากเรื่องจริง อีกหนึ่งกระแส และพัฒนาการในการสร้างละครของไทย

หลายคนคงอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า ชีวิตจริง ยิ่งกว่าละคร หรือ ละครก็สร้างมาจากเรื่องราวในสังคมนั่นล่ะ อยู่เป็นประจำ ด้วยสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้เรารู้สึกว่ามีบางอย่าง หรือ บางเหตุการณ์ในสังคมที่ทำให้เกิดกระแสต่างๆขึ้นมา การสร้างละครจากชีวิตจริง เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ เพราะ…

(more…)

bcdod.com ©2021. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Theme by Phoenix Web Solutions