ปริมาณผู้รับชมและดูทีวีในแต่ละช่วง มีผลต่อการกำหนดแผนการแผนผังรายการ

ทีวีเป็นแหล่งบันเทิงที่ดูดีและมีสาระเป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุผลนี้จำนวนผู้ที่จะสามารถทำการเปิดหรือดูทีวีในช่วงต่าง ๆ ก็มีผลต่อการกำหนดแผนการ และเสนอรายการหรือแม้กระทั่งละครเรื่องต่าง ๆ ออกมาตามระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่มีการคาดหมายด้วยเช่นกัน  ทำให้รายการมากมาย ที่ได้มีการถ่ายทอดจะสามารถสร้างสาระบันเทิงให้กับผู้ที่ได้รับชมหรือว่าดูทีวีในระยะเวลานั้น ๆ นั่นเอง

 
ดูทีวี
ภายในเมื่อการเลือกชมหรือดูทีวี สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  แถมโทรทัศน์ยังพร้อมที่จะให้สาระบันเทิงดี ๆ แก่เราทุกคน ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ในรูปแบบส่วนรวม จากการเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดไฟฟ้าในชนิดของทีวีหรือโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี  อย่างน้อยการเลือกชมหรือดูทีวีภายในสถานบ้าน  เราก็อาจจะมีการเปิดทีวีโทรทัศน์เพื่อทำการเลือกชม  แต่ในเวลาเดียวกันนั้น  ผู้ที่อยู่รอบตัวเราก็อาจที่จะร่วมรับชมหรือว่าดูทีวีในครั้งนั้นกับเราได้อีกด้วยเหมือนกัน  เหมือนเป็นการรับสาระรื่นเริงได้อย่างแบ่งปัน  พร้อมกับได้รับความสุขไปพร้อม ๆ กับคนรอบข้างเรานั่นเอง รับชมหรือว่าดูทีวีจำนวนมาก  อาจจะเป็นการรับชมหรือดูทีวีภายในระยะเวลาที่เราเป็นคนกำหนดขึ้นมาเอง  ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว  ทางช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ คงจะมีการคำนวณ พร้อมกับมีการคิดค้นรายการชนิดต่าง ๆ และมีการวางแผนการเพื่อกำหนดวันและเวลา หรือแต่ละช่วงที่จำเป็นต้องทำการออกอากาศ 
 
ทุกโครงการของการวางแผนผังรายการ  ทางสถานีโทรทัศน์มักจะทำการคาดคะเน ว่าผู้ชมจะอาจรับชมรายการนี้ได้ในห้วงเวลาไหนมากที่สุด พร้อมกับรายการชนิดใดควรที่จะอยู่ในห้วงเวลากลางวัน  พร้อมทั้งรายการประเภทไหนที่จะสามารถอยู่ช่วงเวลาอื่น ๆ แล้วเกิดความพอเหมาะที่สุด
 
ที่มา http://tv.thaiza.com/