ดู tv ไปพร้อมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้เด็กๆ ได้รับผลประโยชน์มากเพิ่มขึ้น

ไม่ว่าจะหมายถึงกิจกรรมไหน ผู้ปกครองก็ไม่ควรที่จะละทิ้ง และควรหันมาให้ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งคอยดูแลเด็ก ๆ ให้มากที่สุด ถึงแม้ว่ากิจกรรมหลัก ๆ ที่อาจให้ความบันเทิงภายในสถานที่พักอาศัยได้นั้น จะเป็นการเลือกชมและดู tv เป็นหลัก แต่ข้อแนะนำของคุณพ่อกับคุณแม่ ย่อมเป็นเหตุให้พวกเด็ก ๆ รู้ว่า เขาทั้งหลายจะต้องดูทีวีในช่วงเวลาไหน

 

การดู tv อาจสร้างคุณประโยชน์ให้กับเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะได้รับความรู้ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และในส่วนของแหล่งความบันเทิง พร้อมทั้งสาระดี ๆ ในบางที แต่การที่คุณพ่อกับคุณแม่พยายามเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างไปกับการคลุกคลีและอยู่กับการชมหรือดูทีวีจนมากเกินไป นั่นหมายถึงคุณพ่อพร้อมกับคุณแม่พยายามที่จะทำให้เขา กลายเป็นคนติดทีวีและดู tv จนเกินอัตรา กระทั่งทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถละหรือเลิกดูทีวีในบางช่วงเวลาได้เลย ปัญหาตามมาในตอนหลัง  ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ควรระมัดระวัง เพราะถ้าหากว่าเด็ก ๆ กลายเป็นคนติดทีวีและดู tv จนเกินไป จะเป็นเหตุให้พวกเขาประสบปัญหาทางด้านหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลดน้อยถอยลง จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความก้าวหน้าที่ล่าช้าสำหรับเขาทั้งหลาย  ทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้เกิดการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาที่ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ 

 

และนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุ ที่ส่งผลทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถศึกษาและเข้าใจได้ว่า อะไรคืออะไร และอะไรเป็นสาเหตุ พร้อมทั้งอะไรเป็นผลลัพธ์เนื่องจากพวกเขามักใช้เวลาว่างไปกับการดู tv  ที่ไม่ได้ออกกำลังหรือความคิดเห็นใด ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากที่น้องๆ ได้มีการเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่น้องๆ สมควรกระทำในที่สุด